Mobyphone Ter Apel: bedrijfsfilosofie.

Veel muzikanten kennen het verschijnsel. Je zingt, speelt een al dan niet zelfgeschreven liedje en je wilt weten hoe het klinkt. Niet van je moeder die het toch fantastisch vindt, maar van jezelf. Een cassetterecorder of minidisk met opnamemogelijkheid, microfoontje erbij, en je studio is een feit. Natuurlijk heb je binnen de kortste keren een mengpaneel nodig en galm. Dekens aan de muur, eierdozen aan het plafond, kortom je hebt een probleem.

Zie hier de oorsprong in notendop van de Mobyphone studio. Een twee- sporen bandrecorder en een microfoontje vormden in 1968 het begin.

 

In ca. 25 jaar ontwikkelde Mobyphone zich van simpel opnemen met één microfoon op analoge tape tot opnemen op 24 (of meer) digitale sporen. Een complete CD productie van hoge kwaliteit kan door Mobyphone verzorgd worden: opnemen, eindmix, CD mastering, hoesontwerp, drukwerk, STEMRA en fabricage van de CD.

De oorspronkelijke gedachte van onze studio geldt nog steeds, want: "Uiteindelijk gaat het om het liedje." Mobyphone is geen bedrijf met winstoogmerk. Het gaat om mensen die een liedje willen opnemen en door hun financiële tegenprestatie er voor zorgen dat de studio in facilitair opzicht steeds een beetje beter wordt.

De artiest die komt opnemen heeft altijd alle zeggenschap over de productie. In veel gevallen betekent dat de opnames verzorgen en zelf de eindmix maken. Maar ook als een artiest "alleen maar" wil zingen, is allerlei service voorhanden. Producers, sessiemuzikanten, arrangeurs, hoesontwerpers etc. staan ter beschikking.

De spelregels zijn eenvoudig: de artiest wil iets. Samen maken we een plan, planning en begroting. Dan worden we het eens en gaan al dan niet aan het werk. Mobyphone vindt het belangrijk dat een klant tevreden is. Over smaak valt te twisten, maar de kwaliteit van een product in relatie tot de productiefaciliteiten is behoorlijk te objectiveren. Wij willen dat wat dat laatste betreft een productie gewoon goed is.

Als je meer informatie wilt, mail je vragen naar: mobyphone.ta@planet.nl

Digital Recording Studio   |   Home